Pepparsalami

Spans salami, mellangrov med mycket hetta!