Mortadella

Påläggskorv med pistagenötter…. Direkt från Italien.